Prameny a poděkování

Prameny

AUGUSTA, Pavel. Praha 4 křížem krážem, MILPO MEDIA s.r.o., Praha (2005)

AUGUSTA, Pavel. Kniha o Praze 2, vydalo nakladatelství MILPO Praha (1998)

AUGUSTA, Pavel. Kniha o Praze 4, vydalo nakladatelství MILPO Praha (1996)

Bastion XXXI - U Božích Muk, vydal MCA atelier ve spolupráci s městskou částí Praha 2 (2012)

BEČKOVÁ, Kateřina, Továrny a tovární haly (3. díl) Paseka; Schola ludus Pragensia (2014)

BEDRNÍČEK, Pavel. Obce vůkolní - Před branami měst pražských, vydal VOLVOX GLOBATOR (2006)

BETON TKS, s. r. o. Kolektiv autorů. Periodikum č. 4/13 (2013)

BRONCOVÁ, Dagmar. Praha 2 křížem krážem, vydalo nakladatelství MILPO Media Praha (2007)

FISCHER, Jan a FISCHER, Ondřej. Pražské mosty, vydalo nakladatelství ACADEMIA Praha (1985)

HAVRÁNEK, Edgar Theodor. Neznámá Praha I, II, vydáno v Praze nákladem vlastním (1939).

HORÁLEK, Jakub, Mgr. Výročí jedné školy, článek 2012/06, www.ceskaskola.cz

HOŘEJŠ, Miloš. Protektorátní Praha jako německé město, vydala Mladá fronta (2013)

Illustrovaný průvdodce Prahou a okolím, vydáno spolkem ku povznesení návštěvy cizinců v Praze, tiskem F. B. Batovce v Praze (1894)

Kniha o Praze 4. Koletiv autorů, vydala městská část Prahy 4 (2001)

KUKLA, Karel Ladislav. Podzemní Praha, vydáno u Jana Kotíka, knihkupce na Smíchově (1920)

KUKLA, Karel Ladislav. Konec bahna Prahy, II. vydání nákladem spoluautora a redaktora Václava Ševce, Praha (1927)

LAŠŤOVKOVÁ, Barbora. Pražské usedlosti (2001)

MÍKA, Zdeněk. Život v pražských ulicích, vydalo nakladatelství PASEKA PRAHA LITOMYŠL (2013)

Nusle-Michle-Krč v minulosti a přítomnosti, vydáno z podnětu Obvodní rady pro Prahu XIV k 50. výročí povýšení Nuslí na město, vydala Obvodní rada osvětová v Praze roku 1948.

POLÁK, Milan. Pražské pivovárky a pivovary, MILPO, LIbri (2003)

Praha sběratelsky, KSK (1978)

PRAŽSKÉ METRO, Stavba československo-sovětské spolupráce. Kolektiv autorů, vydal Orbis (1974)

Průvodce Prahou, vydala nákladem vlastním Saponia - Spojené české akciové továrny na mýdla a svíčky, Praha - Nusle (1932)

Ročenka nuselského komenia, (1933) strana 26 dostupná na www.asud.cz

Slavné stavby Prahy 2. Kolektiv autorů ve spolupráci s městskou částí Praha 2, vydala FOIBOS BOOKS s. r. o. (2011)

Slavné stavby Prahy 4. Kolektiv autorů, Praha Foibos (2008)

STÁDNÍKOVÁ, Pavla. Vinohrady, dobrá čtvrť pro dobré bydlení, vydalo muzeum hl. města Prahy (2012)

STEHLÍK, František. Historický a orientační průvodce ulicemi hl. města Prahy, vydáno nakladatelstvím Františka Stehlíka Praha VII., Bělského tř., veletržní palác, tiskem Dr. Ed. Grégr a syn, Praha (1929)

ZELINKA, Timoteus Čestmír. Pražská předměstí - Život za pražskou hradební zdí, vydal ORBIS PRAHA (1955)

Poděkování

Největší díky patří panu Janu Bajerovi, který se mi od roku 2014 stal prvním skutečným průvodcem v ulicích a uličkách Nuselského údolí. Dále děkuji vlídnému korektorovi panu Petru Tomíškovi. Mezi dalšími, kteří poskytli své vzpomínky nebo fotografie patří zejména Pavel Vojíř, Bedřich Vitík, Tomáš Jandečka, Miroslav Pokorný a Miroslav Šmejkal.

Upozornění

Zveřejňováním textů bez vědomí nebo uvedení autora se dopouštíte porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Hlava VI, § 270. Schéma, obsah a slovní spojení uvedené na stránkách jamrtal.com jsou autorská, pokud není uvedeno jinak. Zdroj použitých fotografií, pohlednic a dalšího obrazového materiálu je uveden u každého snímku.

Souhlas se zveřejněním obsahu stránek jamrtal.com byl udělen pouze níže uvedeným:

zpracovávám...